google6a8d4f01dbd7e91b.html
 
Mobil logo 2019

Ditt liv är ditt tempel.

Att bygga sitt tempel

Det byggs upp sten för sten bit för bit. Du föds någonstans längst ner och först finns bara en grund, en plattform och det bär från den som du sedan succesivt börjar ditt livsprojekt, att bygga ditt tempel.

 Alla dina erfarenheter och insikter bygger sakta men säkert upp ditt tempel.

Allt blir givetvis inte helt rätt och det är detta som vi sedan får dra med som en ryggsäck genom livet. Vi blir vuxna och kan se på våra problem som vuxna människor men reagerar kanske helt ologiskt och det är nu som du ska gå tillbaka ner alla våningar i ditt tempel för att se när du första gången var utsatt eller upplevde detta. Hur reagerade du då? Vad var det som du skulle behövt för hjälp? Du kan se det från din vuxna sida idag men får uppleva situationen och känslan som du hade som barn. Ta dig tid och gå igenom alla dina känslor och se sedan på det från ett vuxet perspektiv. Ge dig själv råd från nuläget där du är idag och trösta och stötta din känsla och den person som du är då du upplever detta första gången.

Många gånger så händer det saker i vuxen världen som vi som barn inte helt förstår och är det då ingen där som kan tala om vad som är rätt och fel så bildar vi oss själva en uppfattning om hur vi ska förhålla oss till situationen. För det mesta fixar vi ju till det som vuxen men en del saker griper tag i oss och håller oss kvar, säkert har vi också upplevt situationen flera gånger som barn. Var snäll mot dig själv och förstå varför du reagerar som du gör i ditt vuxna tempel, tala om för andra vad du tror att det beror på, hitta någon som du kan anförtro dig åt, ta den hjälp som du behöver för att laga det fel som blev en gång i din uppbyggnad av templet.

 Ställ kloka frågor till dig själv om vad du behöver, vad som kan göra skillnad och hur du på ett försiktigt plan kan bygga och laga det som blev fel då du var barn.

 Dina svar finns inom dig, var så säker men det är inte alltid lätt att förstå dem, ibland är det som att få instruktioner på Latin. Du vet att här i texten finns instruktionerna men du kan inte läsa dem. Du behöver ha någon som kan hjälpa dig att läsa dem. Vem har du i din omgivning som du känner förtroende för.

En sak ska du veta, du är värd att leva ett lyckligt och fullflödigt liv. Idet finns ingen annan mening med livet.